home1home5home4home3

La impremta Montserrat, fundada l’any 1948, es fonamenta en la constant innovació d’instal·lacions i maquinària i en l’alta qualificació dels integrants que hi formen part. Podem imprimir tota mena de llibres, fullets, passamans, cartells, targetes, carpetes, sotagots, etc. Ens esforcem per imprimir els productes amb la qualitat final esperada pels nostres clients.